กว่าจะมาเป็น ไวน์ Wine

ไวน์ เป็นเครื่องดื่มที่เป็นที่นิยมในการสังสรรค์ และ ดื่มเพื่อสุขภาพ ในกระบวนการผลิตต้องเริ่มจากการคัดสรรองุ่นที่ใช้เป็นวัตถุดิบ จะต้องเป็นองุ่นที่มีคุณภาพดีและปราศจากสารปราบศัตรูพืชด้วย จากนั้นการคัดเลือกยีสต์ที่ใช้ในการหมัก โดยยีสต์ที่สามารถนำมาใช้ในการหมักนั้นมีหลายชนิด แต่ละชนิดก็จะส่งผลต่อรสชาดและกลิ่นของไวน์ที่ผลิต โดยปกติการตรวจสอบคุณภาพของกลิ่นและรสชาดของไวน์จะใช้มนุษย์เป็นคนตรวจสอบ ซึ่งผู้ที่จะตรวจสอบได้จะต้องมีประสบการณ์สูงและการส่งตัวอย่างไปทดสอบที่ห้องปฏิบัติการก็มีราคาสูง

 กลิ่นที่เกิดขึ้นในกระบวนการหมักไวน์ส่วนมากจะเป็นสารประกอบฟีนอล (Phenol)  ซึ่งสารเหล่านี้สามารถระเหยได้ง่าย  ดังนั้นจึงได้นำเทคนิคการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในการผลิต  ด้วยหลักการของเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography) ที่สามารถวิเคราะห์สารที่ระเหยกลายเป็นไอได้ง่ายร่วมกับตัวตรวจวัดที่เป็นแมสสเปคโตรเมตรี (Mass Spectrometry) ที่สามารถวิเคราะห์สารที่ไม่ทราบชนิดได้  ทำให้การวิเคราะห์ชนิดของกลิ่นที่เกิดจากการหมักไวน์สามารถทำได้ง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  

ใส่ความเห็น

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping
แจ้งย้ายช่องทาง
สั่งซื้อสินค้าได้ผ่าน
dutyfreetee.com
เท่านั้น!!
ย้ำว่าทางเราไม่มีตัวแทน
ใดๆทั้งสิ้น ขอบคุณครับ